Holmstrup Bakker

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker


Velkommen til grundejerforeningen

Holmstrup Bakker

Generalforsamling udsættes


I lighed med øvrige begivenheder må vi desværre udsætte den planlagte generalforsamling den 2. april. Bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt sig ikke i stand til at meddele ny dato, men når ny generalforsamling kan berammes vil husstandsomdelt meddelelse herom blive omdelt.

For god ordens skyld skal vi samtidigt meddele, at kontingentindbetalingen pr. 15. maj fastholdes. Idet vor bankforbindelse ikke længere servicerer betalingsaftaler, vil opkrævningen i år blive foretaget med girokort,  men vi henstiller allerede nu, at alle grundejere efter modtagelsen af girokortet tilmelder sig betalingsservice igennem jeres eget pengeinstitut.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 26. november 1985. Århus Kommunes lokalplan nr. 2, er gældende for boligområdet og erhvervsområdet "Holmstrup Mark" er arbejdsgrundlaget.Som du kan læse i vores vedtægter, er grundejerforeningens struktur opbygget i en hovedforening og 7 afdelinger, som har ansvar for hvert deres delområde.


Hovedforeningen har hovedansvaret i lokalområdet. Den tegner grundejerforeningen udadtil overfor kommunen og andre interessenter. Dens primære arbejdsområde er at holde vores store fællesområder. Derudover skal den holde tilsyn med afdelingerne, fungere som afdelingsbestyrelse for afdelinger der ikke ønsker egen afdelingsbestyrelse og fungere som bestyrelse for medlemmer som i dag ikke tilhører en afdeling.