Holmstrup Bakker

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker


Velkommen til grundejerforeningen

Holmstrup Bakker

Årets generalforsamlinger er grundet Corona aflyst/udsat på ubestemt tid.

Nærmere information med endelige datoer og sted vil skriftligt blive omdelt, når dette er kendt.


Afd. 4 har valgt at afholde generalforsamling på det grønne område i juni måned.

Afd. 5 har aflyst generalforsamlingen i år, og den siddende bestyrelse tager blot et år mere.

Afd. 6 afholder en virtuel generalforsamling ifølge vedtægterne og indkalder til dette.


Mvh

Afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelsen


Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 26. november 1985. Århus Kommunes lokalplan nr. 2, er gældende for boligområdet og erhvervsområdet "Holmstrup Mark" er arbejdsgrundlaget.Som du kan læse i vores vedtægter, er grundejerforeningens struktur opbygget i en hovedforening og 7 afdelinger, som har ansvar for hvert deres delområde.


Hovedforeningen har hovedansvaret i lokalområdet. Den tegner grundejerforeningen udadtil overfor kommunen og andre interessenter. Dens primære arbejdsområde er at holde vores store fællesområder. Derudover skal den holde tilsyn med afdelingerne, fungere som afdelingsbestyrelse for afdelinger der ikke ønsker egen afdelingsbestyrelse og fungere som bestyrelse for medlemmer som i dag ikke tilhører en afdeling.