Holmstrup Bakker

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker


Velkommen til grundejerforeningen

Holmstrup Bakker

Generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i grundejerforeningen Holmstrup-bakker, onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00, i Skjoldhøj kirkes lokaler.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassererens aflæggelse af regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af formand og suppleant (Formanden genopstiller ikke)

  7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres senest den 14. oktober 2020 til formanden Jan Bredgaard – gerne på mail janob@os.dk. Eventuelle forslag vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside, senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Regnskab for 2019 samt budget for 2020 kan ses på grundejerforeningens hjemmeside www.Holmstrup-bakker.dk

Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Grundet Covid 19 kan vi blive nød til at aflyse generalforsamlingen endnu en gang, derfor bedes alle holde sig opdateret på grundejerforeningens hjemmeside Holmstrup-bakker.dk.


Venlig hilsen

Bestyrelsen


Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 26. november 1985. Århus Kommunes lokalplan nr. 2, er gældende for boligområdet og erhvervsområdet "Holmstrup Mark" er arbejdsgrundlaget.Som du kan læse i vores vedtægter, er grundejerforeningens struktur opbygget i en hovedforening og 7 afdelinger, som har ansvar for hvert deres delområde.


Hovedforeningen har hovedansvaret i lokalområdet. Den tegner grundejerforeningen udadtil overfor kommunen og andre interessenter. Dens primære arbejdsområde er at holde vores store fællesområder. Derudover skal den holde tilsyn med afdelingerne, fungere som afdelingsbestyrelse for afdelinger der ikke ønsker egen afdelingsbestyrelse og fungere som bestyrelse for medlemmer som i dag ikke tilhører en afdeling.