Ejendomshandler

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Salg af fast ejendom


Når et hus sættes til salg gennem en ejendomsmægler, retter denne normalt henvendelse til grundejerforeningen

vedrrørende forskellige oplysninger til salgsmaterialet..


Disse oplysninger bedes indhentet ved hovedforeningens kasserer:


Agner Madsen

mail: agner.lisbet@mail.dk