Kontingent

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Kontingent


Alle husstande i området er pligtige medlemmer jvf. lokalplan 2 (se vedtægter).


Årskontingentet opkræves i maj måned.(Se satser under afdelingerne).


Det er ejeren på forfaldsdagen der hæfter for kontingentet.


 


 


 


 


Kontingentet består af 3 dele:


 


    Kontingent til Hovedforeningen


    Kontingent til Afdelingen


    Evt. vejfondKontingentet kan betales gennem PBS, ellers udsendes FI-kort.

Kassereren anbefaler at man benytter PBS, da det er billigere for foreningen i administrationsomkostninger.


Gebyrer ved for sen betaling af kontingent:


For sent betaling kr. 0

1. rykker efter 14 dage kr. 40.00

2. rykker efter yderligere 1 mdr. kr. 100.00


Anden form for opkrævning tillægges gebyr på kr. 250,00.Der pålægges et gebyr svarende til 10 procent af kontingentet til hovedafdelingen pr. husstand, til afdelinger der ikke ønsker eller selv kan stille en afdelingsbestyrelse